Ein Siwrnai

2016

Brecon Carreg yn lansio Adroddiad Cynaliadwyedd gyda thri achrediad arobryn: Achrediad Cwmni Moesegol, Label CO2 Niwtral (Safle Cynhyrchu) a Chyflogwr Cyflog Byw.

CO2 Neutral
Our accreditations

2015

Gwahodd preswylwyr lleol i Ddiwrnod Agored i’r teulu a thaith o’r ffatri

  • Ein Siwrnai
  • Ein Siwrnai
  • Ein Siwrnai
  • Ein Siwrnai
  • Ein Siwrnai
  • Ein Siwrnai
  • Ein Siwrnai

2014

Plant yn cael eu dŵr eu hun gyda lansiad poteli 300ml newydd.

Our new kids bottles - launched in 2014

2013

Ailwampio ein poteli gyda chynllun mwy tenau, ysgafn ac ecogyfeillgar.

Ailwampio ein poteli gyda chynllun mwy tenau ac ysgafn

 
 

2012

Nid ni yn unig sy’n meddwl bod ein dŵr yn arbennig. Brecon Carreg yn ennill gwobrau Aur ac Arian yng Ngwobrau Gwir Flas.

True Taste Awards 2012

Our bottles 1985 to 2016

2011

Brecon ar frig y don ym Maes Awyr Caerdydd

Cardiff Airport 2011

 

2009

Lansio ymgyrch ‘Great Welsh Water from the Great Welsh Outdoors’

Great Welsh Outdoors campaign

2008

Ehangu ein cyfres o ddŵr Cymreig.

Ehangu ein cyfres o ddŵr Cymreig

2006

Dosbarthu cynnyrch arbennig!

Some of our special deliveries

2007

Lloegr wrth ei bodd gyda dŵr Cymru ac ymgyrch ‘Celebrating Rain’ gyda dau dreian o werthiant dros y ffin.

Singing in the Rain

2005

Brecon Carreg yn cefnogi côr meibion sy’n canu yng ngêm Cymru yn erbyn Lloegr.

Choir

2004

Lansio ein cynnyrch aml-bac cyntaf yng Ngŵyl Fwyd y Fenni!

Our multipacks are introduced

2002

Rydym yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi drwy gyhoeddi buddsoddiad o £1.5M sy’n creu 19 o swyddi newydd.

1.5MInvestment19new jobs

1999

Brecon Carreg yn derbyn achrediad Buddsoddwyr mewn Pobl.

Buddsoddwyr mewn Pobl

 

1985

Moderneiddio ac ymestyn ein ffatri yn Sir Gaerfyrddin.

The Brecon Carreg Factory

1983

Cwmni teuluol, Spadel, yn caffael Brecon Carreg.

1978

Sefydlu Dŵr Naturiol Bannau Brycheiniog fel diwydiant cartref trwy botelu â llaw.

Brecon Carreg's origin