Ein Dŵr

Natur sy’n creu dŵr mwynol Brecon Carreg, yn arbennig i’w yfed, felly lleia’n byd a wnawn iddo, gorau’n byd. Mae ein dŵr llonydd a phefriog eithriadol o bur yn ddelfrydol ar gyfer pob achlysur.

 • Brecon Carreg - 330ml still sports cap

  300ml Llonydd top chwaraeon i blant

 • Brecon Carreg - 500ml still flat cap

  500ml Llonydd

 • Brecon Carreg - 500ml still sports cap

  500ml Llonydd top chwaraeon

 • Brecon Carreg - 750ml still sports cap

  750ml Llonydd top chwaraeon

 • Brecon Carreg - 1ltr still sports cap

  1ltr Llonydd top chwaraeon

 • Brecon Carreg - 1ltr still

  1.5ltr Llonydd

 • Brecon Carreg - 2ltr still

  2ltr Llonydd

 • Brecon Carreg - 500ml sparkling water

  500ml Pefriog

 • Brecon Carreg - 1ltr sparkling water

  1ltr Pefriog

 • Brecon Carreg - 1.5ltr sparkling

  1.5ltr Pefriog

Purdeb naturiol

Daw dŵr mwynol Brecon Carreg o darddle pur, anghyffyrddedig ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae ganddo gynnwys mwynol cytbwys ac mae’r cynnwys sodiwm isel yn ei wneud yn addas ar gyfer deiet sodiwm isel. Felly yn ogystal â bod yn ddiod i dorri syched, mae e’n iachus iawn hefyd.

Ein Dŵr

Ym mha siop i’w brynu

Mae ein cyfres ar gael yn y rhan fwyaf o archfarchnadoedd ac adwerthwyr ar hyd a lled Cymru a rhai ardaloedd yn Lloegr.

 • Tesco
 • ASDA
 • Sainsbury
 • Waitrose
 • Morrisons
 • The Co-operative
 • Spar
 • Lidl

Ym mhle ar lein i’w brynu

Mae Brecon Carreg ar gael ar draws y DU ar lein yn Ocado a Morrisons.

Hoffech chi werthu hoff ddŵr Cymru?

Mae Brecon Carreg ar gael wrth fanwerthwyr amrywiol gan gynnwys A.F. BlakemoreBooker, Castell Howell, Costco and Palmer & Harvey.

Cysylltwch i gael hyd i’ch gwerthwr agosaf